آشنایی با مهسا افرند

دکترای فیزیوتراپی از دانشگاه نامز کشور اسپانیا

من دکتر مهسا افرند متولد 1364 فارغ التحصیل رشته فیزیوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1386دکترای تخصصی خودم را در رشته فیزیوتراپی را در سال 1395 از دانشگاه نامز کشور اسپانیا دریافت کرده و پس از آن طی دوره های آموزشی که در سر تا سر دنیا داشته دوره های تخصصی این حوزه سپری کرده و از تاریخ 1395 عضو انجمن فیزیوتراپی آمریکا (APTA) بوده و پس از بعد از مراجعه به ایران برآن شدیم تا مرکزی تخصصی را برپا کرده و انواع خدمات فیزیوتراپی ، درمانی و ... را به هم وطنان عزیزمان ارائه نمائیم .

Top